ბმულები

სასამართლო ხელისუფლება

საერთო სასამართლოების დეპარტმანეტი
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო
თბილისის საქალაქო სასამართლო თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო

იურიდიული სფერო

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
ნოტარიუსთა პალატა
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 
საქართველოს სახალხო დამცველი
 ასაქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
აღსრულების ეროვნული ბიურო
საქართველოს მთავარი პროკურატურა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
იურიდიული დახმარების სამსახური
არასამთავრობო ორგანიზაციები   
 ვებ პორტალი ადამიანის უფლებების შესახებ
 კონსტიტუციის 42-ე მუხლი
 საქართველოს ახალგაზრდა იურსტთა ასოციაცია
 ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანთა უფლებებისათვის
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტოტუტი
მრავალეროვანი საქართველო
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში
 საერთაშორისო არასამთავრობო, ჰუმანიტარულ–საქველმოქმედო ორგანიზაცია "მომავალს"
დემოკრატიის ინსტიტუტი
 საქართველოს ბავშვები
 სტუდენტები ადამიანის უფლებებისათვის

საერთაშორისო ორგანიზაციები:

მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა
მსოფლიო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობა
ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო
ევროპის კავშირი
ევროპის საბჭო
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პროგრამა
მსოფლიოს სავაჭრო ორგანიზაცია 
ევროპის სასამართლო
ევროკავშირის კანონმდებლობა

 

 

  • კონტაქტი
    ქ. ზუგდიდი, შ. კიტიას ქ N22
    ტელ: 514187878   571187878   555452616
    ელ-ფოსტა : lscoftsurtsumia@gmail.com
    Skype : იურიდიული მომსახურების ცენტრი